7 Stappen in coaching

7  Stappen in coaching

Onderstaand een aantal stappen die vrijwel altijd in een coachtraject zijn opgenomen. De inhoud en vorm per onderdeel varieert per coachvraag

Oriëntatie
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Intake
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Input leiding /
HR
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Doelbepaling
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Plan van
aanpak
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Coaching
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Evaluatie
 1. Kennismaking, doelverkenning client, uitspreken verwachtingen.
 2. Intakegesprek.
 3. Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende.
 4. Vaststellen doel.
 5. Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met client en opdrachtgever.
 6. Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tusentijdse evaluatie.
 7. Evaluatie en nazorg
Stap1

Kennismaking, doelverkenning cliënt, uitspreken verwachtingen

Stap2

Intakegesprek

Stap3

Kennismaking coach en toelichting van HR en/of leidinggevende

Stap4

Vaststellen doel

Stap5

Plan van aanpak en samenstellen programma; in samenspraak met cliënt en opdrachtgever

Stap6

Coaching door best aansluitende (loopbaan)coach, inclusief tussentijdse evaluatie

Stap7

Eindevaluatie en nazorg

.
.
.
.
.