7 Uitgangspunten

1. Analyse van de vraag
Een gezamenlijk vertrekpunt is essentieel om meetbaar succes te bereiken. De juiste vertaling van de vraag van cliënt of organisatie naar een gezamenlijk doel staat bij ons voorop.

2. De communicatie is open, eerlijk en verhelderend
Wij spiegelen mens en organisatie op groeimogelijkheden. We draaien er niet omheen, we benoemen hetgeen we zien en ervaren.

3. ALTIJD maatwerk
Alle vragen zijn anders, elk mens is uniek, geen enkele situatie is identiek.

4. Doelen zijn concreet
Uitgangspunt: resultaat is voor alle betrokkenen zichtbaar.

5. De inhoud van de begeleiding is vertrouwelijk
Met de opdrachtgever wordt gesproken over het proces, niet over de inhoud.

6. Een (loopbaan)coachtraject is sámenwerking tussen opdrachtgever, cliënt en coach
Bij outplacement kunnen cliënt en opdrachtgever hierover andere afspraken maken.

7. De best passende coach wordt ingezet op de coachvraag
Coachvragen zijn zeer divers en na de intake wordt de coach gekozen o.b.v. expertise en ervaring.