Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op het versterken van het team en op het verbeteren van de individuele en gezamenlijke output. Teamcoaching vergroot de bijdrage van het team aan het organisatiedoel.

Bij het begeleiden van teams kunnen we vanuit een aantal perspectieven naar een team kijken. We coachen teams die nieuw zijn, of zijn vastgelopen of bestaande teams in een veranderende (werk)omgeving.

Wij kunnen teams analyseren aan de hand van diverse modellen en theorieën. Elk team is anders en vereist een andere aanpak. Wij hebben oog voor teamvorming, teamontwikkeling en de bestaande situatie van het team. De aanwezige affiniteiten, kwaliteiten en competenties van de teamleden worden geïnventariseerd en vergeleken met hetgeen nodig is om de doelen te kunnen realiseren. Vanuit een concreet plan van aanpak wordt toegewerkt naar de gewenste situatie.

De andere vorm van team coaching zie we terug in teambuildingevents. Deze bestaan uit programma’s die bijdragen aan groei en verbinding binnen het team. Diverse vormen van coaching inclusief outdoor activiteiten kunnen worden ingezet voor teams.


Vragen die wij graag beantwoorden, knelpunten die we vaak tegen komen: