Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met werknemer en werkgever toewerken naar een oplossing voor een probleem. De oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Bij mediation werkt u zelf aan een oplossing en u krijgt er deskundige hulp bij. De mediator van HRM Consultants is een coach en een specialist in het begeleiden van mensen naar een ├ęchte gedragen oplossing. De mediator is onafhankelijk en heeft oog voor dieperliggende conflicten of drijfveren. Beide partijen moeten vertrouwen in de mediator hebben. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Partijen moeten samen aan een oplossing willen werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Bij Mediation gelden regels omtrent vastlegging en proces.


Conflictbemiddeling

Als de gesprekspartners op een minder formele manier naar een oplossing toe willen, bieden wij conflictbemiddeling aan. Bij conflictbemiddeling bedenken de betrokkenen zelf de vorm en het proces. Doorgaans krijgt elke betrokkene een vertrouwelijk gesprek met de coach. Als de coach iedereen heeft gesproken bekijkt deze wat nu werkelijk het probleem is. Vaak ligt een probleem dieper dan een miscommunicatie of inhoudelijk issue. De coach zal dan een oplossingsrichting aanreiken. Dit kan varieren van individuele coaching, gezamelijke coaching, procesbegeleiding of het advies om uit elkaar te gaan. Als bijvoorbeeld het vertrouwen in een goede samenwerking ontbreekt dan is een traject niet zinvol. Een oplossing moet effectief, langdurig en respectvol zijn.