Individueel outplacement

Een baan, functie of perspectief dat écht bij je past

Soms is het beter als medewerker en organisatie afscheid nemen van elkaar. Outplacement is de zorgvuldige, professionele begeleiding naar een passend en duurzaam perspectief; vaak een nieuwe baan. De coach reikt handvatten aan om de cliënt in staat te stellen (zelf) een andere baan te vinden. Dit begint met inzicht in de situatie. Is de situatie ontstaan door disfunctioneren? Miscommunicatie? Irreële verwachtingen? Inzicht in (eigen invloed op) het ontstaan van de situatie kan bijdragen aan het verwerkingsproces en de ontwikkeling van de medewerker.

Een ander belangrijk onderdeel van de begeleiding is het samenstellen van het persoonsprofiel (persoonskenmerken, drijfveren, kennis, vaardigheden, potentieel en ambitie). Door middel van gesprekken en eventueel testen en/of 360 graden interview, kan het zelfbeeld worden aangevuld. Vervolgens wordt een zoekprofiel samengesteld waarbij gekeken wordt naar branches, organisaties, functies en taken. Als alle marketingtools op orde zijn (cv en brieven) worden gesprekken voorbereid en eventueel geoefend.

HRM Consultants verzorgt ook de actieve arbeidsmarktbenadering in de vorm van job search. In samenwerking met onze recruitmentpartners hebben wij erg veel mogelijkheden om de gewenste vacature te vinden. Daarnaast denken wij ook mee in creatieve oplossingen zoals een tijdelijke detachering, bijvoorbeeld als een medewerker een carrièreswitch wil maken en wil kennismaken met een ander vakgebied.

Het verlies van een baan brengt vaak emoties (boosheid, verdriet) met zich mee. Het gehele traject besteden we hier aandacht aan. De meeste outplacementtrajecten richten zich op (een deel van) de volgende stappen:

1. samenstellen van passend persoonsprofiel
2. samenstellen reëel zoekprofiel
3. optimaliseren marketinginstrumenten (brief/cv/LinkedIn/social media/netwerken)
4. optimaliseren sollicitatievaardigheden deelname career club, workshops en netwerkbijeenkomsten
5. (arbeids)marktbenadering en job search evt. door loopbaancoach i.s.m de recruitmentpartners van HRM Consultants