Collectief outplacement

Gezamenlijk en individueel werken aan nieuw werk

Als een organisatie besluit een vestiging te sluiten of er moeten als gevolg van een reorganisatie medewerkers op zoek naar ander werk, kan HRM Consultants het outplacementtraject verzorgen.Wij denken graag mee in de voorfase van een mobiliteitstraject.

Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie. Een reorgaisatie biedt ook kansen. Voor medewerkers en voor de werkgever. Ook hier zijn belamgen verenigbaar. De werkgever wil de juiste m/v op de juiste plaats en de werknemer wil een fijne passende baan. In eerste instantie lijkt een reorganisatie vaak bedreigend, maar uiteindelijk kan het voor alle betrokkenen veel opleveren. Het is ook een kans om structureel vorm te geven aan een stimulerend mobiliteitsplan. We geven graag advies ten aanzien van mobiliteit-bevorderende regelingen in een mobiliteitsplan of het sociaal plan.

HRM Consultants heeft niet alleen aandacht voor vertrekkende medewerkers, ook de situatie van de blijvende medewerkers wordt bekeken. Wij zijn van mening dat goed werkgeverschap zichtbaar is bij wervingsprocedures, maar zeker ook bij het afscheid nemen van medewerkers.

Door kwalitatief hoogwaardige outplacementbegeleiding (resultaatgericht en respectvol) te faciliteren, behoudt het bedrijf haar reputatie als ‘goed werkgever’ voor zowel de vertrekkende als de blijvende medewerkers.

De kunst bij collectief outplacement is om voor (grote) groepen tóch een aanpak op maat te maken. In de praktijk komt dit neer op verschillende programma’s voor de diverse doelgroepen. De samenwerking met de werkgever is erg belangrijk. Met voldoende zicht op het uitstroomproces kan worden geanticipeerd op de bedrijfsvoering. HRM Consultants staat voor een gedegen aanpak met als hoogste doel het geven van handvatten aan de medewerkers om zelfstandig een passende baan te (kunnen) vinden.

Per locatie kan een mobiliteitscentrum worden opgezet, waar loopbaanadviseurs en outplacementadviseurs de interne en externe mobiliteit in goede banen leiden.