Monique

betrokken, procesgericht, zorgvuldig, onderzoekend, sturend op doelgerichte beweging bij mens en organisatie

coaching - executive coaching - counseling - teamcoaching - loopbaancoaching - re-integratie

Drijfveren/passie

Mensen in beweging krijgen en stimuleren in hun ontwikkeling is mijn passie. Dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Ontwikkelen is immers ook afscheid nemen van het bekende en op weg gaan naar een nieuw avontuur. Uiteraard niet met achterlating van al het goede van het verleden. Succesvolle strategieën werken vaak ook in nieuwe situaties. Aansluiten bij wat iemand al weet en wat iemand al kan, maakt de drempel om het avontuur aan te gaan kleiner. Het geeft een gevoel van regie en beïnvloedingsvermogen. Twee cruciale thema’s bij de ontwikkeling van mensen.

Achtergrond en ervaring

Als psycholoog en arbeids- & organisatiedeskundige werkt ik sinds 1990 samen met organisaties, teams en individuen aan hun ontwikkeling. Inhoudelijk heb ik veel ervaring met team- en leiderschapsontwikkeling en individuele coaching in verschillende sectoren. Naast de rol van coach word ik vaak gevraagd als procesbegeleider en trainer. Soms met de focus op het proces, vaak ook vanwege mijn inhoudelijke expertise op terreinen als verzuimpreventie, werkdruk, agressie en geweld, integriteit en duurzame inzetbaarheid.

Monique's expertise